RSS http://www.reprywatyzacja.co.pl/ pl Reprywatyzacja 2006 120 Jakie dowody potrzebne do rekompensaty za mienie zabużańskie? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/jakie-dowody-potrzebne-do-rekompensaty-za-mienie-zabużańskie.html Thu, 25 May 2017 08:17:08 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/jakie-dowody-potrzebne-do-rekompensaty-za-mienie-zabużańskie.html Sylwester Kozak Kto zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze zreprywatyzowanej nieruchomości? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/kto-zapłaci-wynagrodzenie-za-bezumowne-korzystanie-ze-zreprywatyzowanej-nieruchomości.html Thu, 23 Mar 2017 08:51:13 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/kto-zapłaci-wynagrodzenie-za-bezumowne-korzystanie-ze-zreprywatyzowanej-nieruchomości.html Sylwester Kozak Orientalny Pałac w Osieku - case study http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/dwory-palace/orientalny-pałac-w-osieku-case-study.html Thu, 26 Jan 2017 08:27:28 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/dwory-palace/orientalny-pałac-w-osieku-case-study.html Sylwester Kozak Czy majątek należący do ordynacji stanowi własność rodu? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/czy-majątek-należący-do-ordynacji-stanowi-własność-rodu.html Mon, 16 Jan 2017 11:12:19 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/czy-majątek-należący-do-ordynacji-stanowi-własność-rodu.html Sylwester Kozak Reprywatyzacja w Michałowicach - never ending story http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/dwory-palace/reprywatyzacja-w-michałowicach-never-ending-story.html Thu, 12 Jan 2017 10:31:13 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/dwory-palace/reprywatyzacja-w-michałowicach-never-ending-story.html Sylwester Kozak TK grzebie nadzieje byłych właścicieli http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/tk-grzebie-nadzieje-byłych-właścicieli.html Mon, 29 Feb 2016 10:52:21 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/tk-grzebie-nadzieje-byłych-właścicieli.html Sylwester Kozak Repatrianci z tzw. II fali też mogą ubiegać się o rekompensatę http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/repatrianci-z tzw.-ii-fali-też-mogą-ubiegać-się-o-rekompensatę.html Thu, 04 Feb 2016 10:27:23 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/repatrianci-z tzw.-ii-fali-też-mogą-ubiegać-się-o-rekompensatę.html Sylwester Kozak Odszkodowanie za znacjonalizowaną fabrykę - razem z wartością przybytków http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/fabryki-i-zaklady-rzemiesnicze/odszkodowanie-za-znacjonalizowaną-fabrykę-razem-z wartością-przybytków.html Thu, 05 Nov 2015 09:08:17 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/fabryki-i-zaklady-rzemiesnicze/odszkodowanie-za-znacjonalizowaną-fabrykę-razem-z wartością-przybytków.html Sylwester Kozak Czy zgłoszenie przynależności do narodowości niemieckiej zawsze uzasadniało przejęcie nieruchomości na cele reformy rolnej? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/reforma-rolna/czy-zgłoszenie-przynależności-do-narodowości-niemieckiej-zawsze-uzasadniało-przejęcie-nieruchomości-na-cele-reformy-rolnej.html Mon, 24 Aug 2015 08:57:32 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/reforma-rolna/czy-zgłoszenie-przynależności-do-narodowości-niemieckiej-zawsze-uzasadniało-przejęcie-nieruchomości-na-cele-reformy-rolnej.html Sylwester Kozak Cudzoziemiec nie może przekazać prawa do rekompensaty http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/cudzoziemiec-nie-może-przekazać-prawa-do-rekompensaty.html Thu, 25 Jun 2015 10:12:00 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/cudzoziemiec-nie-może-przekazać-prawa-do-rekompensaty.html Sylwester Kozak Czy można unieważnić decyzję sprzed 70 lat? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/czy-można-unieważnić-decyzję-sprzed-70-lat.html Mon, 01 Jun 2015 11:01:49 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/czy-można-unieważnić-decyzję-sprzed-70-lat.html Sylwester Kozak Wywłaszczenie, a odszkodowanie http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/wywłaszczenie-a-odszkodowanie.html Thu, 16 Apr 2015 09:49:34 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/wywłaszczenie-a-odszkodowanie.html Sylwester Kozak Odszkodowania za wywłaszczanie pod budowę drogi http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/odszkodowania-za-wywłaszczanie-pod-budowę-drogi.html Mon, 13 Apr 2015 09:10:31 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/odszkodowania-za-wywłaszczanie-pod-budowę-drogi.html Sylwester Kozak Jakie odszkodowanie za działkę pod Pałacem Kultury i Nauki? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/jakie-odszkodowanie-za-działkę-pod-pałacem-kultury-i-nauki.html Thu, 09 Apr 2015 10:30:05 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/jakie-odszkodowanie-za-działkę-pod-pałacem-kultury-i-nauki.html Sylwester Kozak Czy zabużanie będą musieli zwracać pieniądze? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/czy-zabużanie-będą-musieli-zwracać-pieniądze.html Thu, 19 Feb 2015 09:30:22 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/czy-zabużanie-będą-musieli-zwracać-pieniądze.html Sylwester Kozak Czy spadkobiercy przesiedleńca mają prawo do nieruchomości? http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/czy-spadkobiercy-przesiedleńca-mają-prawo-do-nieruchomości.html Mon, 01 Dec 2014 09:28:57 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/precedensy/czy-spadkobiercy-przesiedleńca-mają-prawo-do-nieruchomości.html Sylwester Kozak Wniosek siostry powoduje nabycie prawa do rekompensaty przez rodzeństwo http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/wniosek-siostry-powoduje-nabycie-prawa-do-rekompensaty-przez-rodzeństwo.html Mon, 27 Oct 2014 10:11:29 +0100 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/wniosek-siostry-powoduje-nabycie-prawa-do-rekompensaty-przez-rodzeństwo.html Sylwester Kozak Miejski park w prywatnych rękach http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/miejski-park-w-prywatnych-rękach.html Thu, 04 Sep 2014 10:16:17 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/miejski-park-w-prywatnych-rękach.html Sylwester Kozak Nieruchomość wywłaszczona na żądanie właściciela podzieli losy działek wywłaszczonych na cele publiczne http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/nieruchomość-wywłaszczona-na-żądanie-właściciela-podzieli-losy-działek-wywłaszczonych-na-cele-publiczne.html Mon, 25 Aug 2014 07:38:16 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/wywlaszczenia/nieruchomość-wywłaszczona-na-żądanie-właściciela-podzieli-losy-działek-wywłaszczonych-na-cele-publiczne.html Sylwester Kozak Za ziemię włączoną do kołchozu też rekompensata http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/za-ziemię-włączoną-do-kołchozu-też-rekompensata.html Mon, 04 Aug 2014 09:20:43 +0200 http://www.reprywatyzacja.co.pl/artykuly/mienie-zabuzanskie/za-ziemię-włączoną-do-kołchozu-też-rekompensata.html Sylwester Kozak