Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Reforma rolna

Sebastian Żywicki, 24-08-2015, 08:57
Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, zgłoszenie przynależności do narodowości niemieckiej, także na terenie Generalnego Gubernatorstwa, nie zawsze musi oznaczać bycie "obywatelem polskim narodowości niemieckiej: w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b dekretu o reformie rolnej - a tym samym być podstawą do przejęcia nieruchomości na cele tej reformy.
Tomasz Markiewicz, 30-01-2014, 15:45
Mimo, iż na mocy dekretu o reformie rolnej, nieruchomości objęte art. 2 pkt 1 lit. b-e dekretu przechodziły na własność Skarbu Państwa z mocy prawa, przepisy wykonawcze do dekretu przewidywały konieczność wydawania przez organy zaświadczeń i dopiero na tej podstawie dokonywano wpisu w księdze wieczystej. Nie wszystkie zaświadczenia były jednak wydawane w tym samym trybie, wobec czego zasadności wydania części z nich nie można kwestionować w postępowaniu administracyjnym.
Agnieszka Wysocka, 07-05-2013, 11:11
Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem i ujawnieniem danych o odszkodowaniach wypłaconych przez władze PRL na mocy tzw. układów indemnizacyjnych.
Maciej Adamczyk, 23-05-2012, 19:34
Czy można wymagać od byłych właścicieli znacjonalizowanych dóbr aby ci upominali się o swoje dobra w okresie PRL? Odpowiedz na to pytanie ma zasadnicze znaczenie przy rozstrzyganiu spraw dotyczących przedawnienia roszczeń reprywatyzacyjnych.
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska