Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Michał Kubiak, 23-03-2017, 08:51

Kto zapłaci wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze zreprywatyzowanej nieruchomości?

Dotychczas w orzecznictwie dominował pogląd na mocy którego zwalniano gminę (Skarb Państwa) z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystane ze zrezprywatyzowanej nieruchomości, wskazując, że zobowiązanym w tym zakresie jest posiadacz zależny (np. najemca). Wiele wskazuje na to, że powyższa linia orzecznicza może wkrótce ulec zmianie.

Regulacje prawne dotyczące rozliczeń finansowych szeroko rozumianych spraw reprywatyzacyjnych, przysparzają wielu problemów interpretacyjnych. Wątpliwości pojawiają się m.in. w kontekście ustalenia tego, przeciwko komu właściciel odzyskanej nieruchomości może skierować swoje roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego własności - przeciwko posiadaczowi samoistnemu (najczęściej: gminie bądź Skarbowi Państwa), czy przeciwko tzw. posiadaczowi zależnemu (najczęściej: najemcy bądź dzierżawcy).

Rzecznk Praw Obywatelskich pismem z dnia 14 grudnia 2016 r przystąpił do postępowania przed poszerzonym składem Sądu Najwyższego, rozpatrującego zagadnienie rozliczeń właściciela z tzw. bezumownym posiadaczem jego własności przedstawiając w swoim stanowisku, iż: „Przy dochodzeniu zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy legitymowanym biernie jest posiadacz samoistny, także wtedy, gdy rzecz oddał w posiadanie zależne” (zagadnienie prawne rozpatrywane przez siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego – sygn. III CZP 84/16).

Jeśli Sąd Najwyższy podzieli stanowisko RPO, możłiwe stanie się skuteczne dochodzenie wynagrodzenia w takich przypadkach od  gminy (Skarbu Państwa), co będzie stanowiło istotny wyłom w dotychczasowej praktyce.

RPO wskazuje na rażąco niesprawiedliwe skutki społeczne obecnie dominującego kierunku orzeczniczego, zgodnie z którym odpowiedzialnością finansową za bezprawne nacjonalizacje, mogą zostać obarczone osoby prywatne, często znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (najemcy, lokatorzy, działkowcy), a korzystające z nieruchomości na podstawie ważnych umów najmu, opłacające w terminie należne czynsze.

BIBLIOGRAFIA

Michał Kubiak
Michał Kubiak Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat prawa autorskiego, problematyki odszkodowawczej, prawa Internetu oraz prawa nowych technologii.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska