Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Precedensy

Michał Kubiak, 23-03-2017, 08:51
Dotychczas w orzecznictwie dominował pogląd na mocy którego zwalniano gminę (Skarb Państwa) z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystane ze zrezprywatyzowanej nieruchomości, wskazując, że zobowiązanym w tym zakresie jest posiadacz zależny (np. najemca). Wiele wskazuje na to, że powyższa linia orzecznicza może wkrótce ulec zmianie.
Sebastian Żywicki, 16-01-2017, 11:12
Wygląda na to, że po wielu latach administracyjnych i sądowych batalii spadkobiercy Franciszka Janusza Radziwiłła uzyskają rekompensatę za majątek pozostawiony przez niego na terenie dawnego województwa wołyńskiego. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął niezwykle ciekawy problem prawny.
Sebastian Żywicki, 01-12-2014, 09:28
Co jakiś czas w mediach powraca problem przesiedleńców - osób, które po II wojnie światowej wyjechały i utraciły swoje nieruchomości w Polsce, a których spadkobiercy wracają i domagają się zwrotu nieruchomości. Na jakiej podstawie mogą oni opierać swoje roszczenia?
Agnieszka Wysocka, 03-04-2014, 10:52
Szerszy skład Sądu Najwyższego wypowie się co do tego, czy w PRL istniały realne szanse na odzyskanie utraconych nieruchomości, a w związku z tym - czy ten czas może zostać zaliczony przez Skarb Państwa do okresu posiadania nieruchomości, prowadzącego do zasiedzenia.
Maciej Adamczyk, 30-11-2012, 09:26
Naczelny Sąd Administracyjny wsparł obywateli w ich żmudnych bataliach o odzyskanie znacjonalizowanego mienia. Sąd uznał bowiem, że stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności innych decyzji wydanych na podstawie tej pierwszej.
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska