Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Sebastian Żywicki, 25-05-2017, 08:17

Jakie dowody potrzebne do rekompensaty za mienie zabużańskie?

W tzw. ustawie zabużańskiej zawarty został katalog dowodów, których przedstawienie warunkuje uzyskanie rekompensaty za mienie zabużańskie. Jednak czy brak tych dokumentów może powodować, że spadkobiercy nie otrzymają rekompensaty?

Zaświadczenie z Archiwum Państwowego Obwodu  o własności kamienicy we Lwowie oraz zwolnienie z płacenia podatków przed II wojną światową są wystarczającymi dowodami do uzyskania rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Spadkobiercy ubiegali się o dwa budynki pozostawione poza obecnymi granicami RP – we Lwowie. W przypadku jednego z nich organy przyznały prawo do rekompensaty, odmówiły jednak przyznania takowej w odniesieniu do drugiego z budynków. Organy argumentowały odmowę tym, że ich pierwotny właściciel nie zgłosił własności drugiego z budynków Urzędowi Repatriacyjnemu w 1945 roku. Pozostałe dowody – jak chociażby pismo urzędu skarbowego z lat trzydziestych, dotyczące płacenia, przez właściciela nieruchomości podatków, uznano za dowody pośrednie, a zatem nie dość mocne.

Poglądu tego nie uznał za zasadny najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny,  potem Naczelny Sąd Administracyjny. Oba sądy uznały, że organ zbyt dowolnie podszedł do oceny dowodów, opierając się tylko na jednym dokumencie – orzeczeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, podczas gdy ustawa zabużańska nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych, a posługuje się określeniem „w szczególności“. Tymczasem zaświadczenie przedstawione przez strony wprost stwierdzało, że przodek wnioskodawców był właścicielem nieruchomości. 

BIBLIOGRAFIA:

  • Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
  • Wyrok NSA z 1 czerwca 2016 r., I OSK 2207/14

 

 

Sebastian Żywicki
Sebastian Żywicki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prowadzeniem przedsiębiorstwa, takimi jak optymalizacja podatkowa, zarządzanie własnością intelektualną oraz danymi osobowymi.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska