Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Sebastian Żywicki, 04-06-2013, 17:19

Mienie zabużańskie

Często się zdarza, że wniosek o rekompensatę za tzw. mienie zabużańskie złożył tylko jeden ze spadkobierców, zaś prawo to przysługuje wszystkim spadkobiercom. W takim wypadku pozostali spadkobiercy zostawieni są na lodzie? a w zasadzie byli, ponieważ ostatnio zapadło rewolucyjne orzeczenie NSA w tej kwestii.

W przedmiotowej sprawie wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty złożyła spadkobierczyni właściciela nieruchomości pozostawionej poza granicami Polski – będąca jedną z trójki rodzeństwa. Wojewoda stwierdził, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki, pozwalające potwierdzić prawo do rekompensaty. Bracia wnioskodawczyni, również spadkobiercy właściciela pozostawionej nieruchomości, złożyli oświadczenia, że wnioskodawczyni jest jedyną uprawnioną, uczynili to jednak po terminie – stąd organ uznał, iż nie złożyli wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

NSA przyznał jednak rację wnioskodawczyni. Zdaniem Sądu, złożenie wniosku przez jedną osobę uprawnioną do rekompensaty jest możliwe, nawet gdyby było kilku spadkobierców, a rzeczą organu jest prowadzenie jako jednej sprawy. Mimo, że rodzeństwo nie wystąpiło z wnioskiem do 31 grudnia 2008 r., to zdaniem Sądu mógł być on rozpatrzony pozytywnie. Stanowisko to ma swoje oparcie w poglądzie, iż chociaż ustawa zabużańska z 2005 r. zawiera szereg szczególnych przepisów o charakterze procesowym, to jednak nie wyłącza – co do zasady - stosowania w postępowaniu, prowadzonym na jej podstawie, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wręcz przeciwnie, w art. 20 ustawa ta rozszerza nawet możliwość stosowania przepisów k.p.a., dotyczących decyzji administracyjnych, (obecnie kończących tego rodzaju postępowanie) do zaświadczeń, poprzednio wydawanych w sprawach zabużańskich. W związku z tym – zdaniem składu orzekającego – biorąc pod uwagę całość regulacji, zawartej w omawianej ustawie a nie tylko treść jej art. 5 ust.1 i 2, brak jest jednoznaczności, co do konieczności wystąpienia przez każdą osobę uprawnioną z wnioskiem w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Bibliografia:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U.2005, nr 169, poz. 1418, ze zm.)

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2014 r., I OSK 3130/12 
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-wniosek-siostry-powoduje-nabycie-prawa-do-rekompensaty-przez-rodzenstwo

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A289A9D2

Sebastian Żywicki
Sebastian Żywicki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prowadzeniem przedsiębiorstwa, takimi jak optymalizacja podatkowa, zarządzanie własnością intelektualną oraz danymi osobowymi.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska