Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Lasy jako zasoby strategiczne

Maciej Adamczyk, 06-11-2013, 09:19
Jeśli nieruchomości zostały bezprawnie zabrane na podstawie dekretu o reformie rolnej lub nacjonalizacji lasów, Skarb Państwa broni swoich praw powołując się na zasiedzenie. Na szczęście Sąd Najwyższy staje po stronie pokrzywdzonych właścicieli.
Maciej Adamczyk, 25-10-2013, 09:18
To, że działka leśna znajdowała się na terenie miasta, nie wyłącza możliwości jej znacjonalizowana. Jednak nawet jeśli obiekt kiedyś służył gospodarce leśnej, nie przesądza to o jeszce o prawie do jego nacjonalizacji. Decydujący jest charakter obiektu w momencie jego przejęcia - orzekł Sąd Najwyższy (sygn. akt: III CSK 338/10).
Maciej Adamczyk, 09-01-2013, 10:46
Niejasne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie rekompensat za wywłaszczone lasy nie sprzyja spadkobiercom. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił pozew rodziny Jezierskich o odszkodowanie za znacjonalizowane 1400 ha lasów w Otwocku.
Dorota Senger, 13-11-2012, 10:52
4 miesiące, 3 orzeczenia, 2 stanowiska - tak w liczbach można opisać zawirowanie wokół art. 7 ustawy o o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Dorota Senger, 10-10-2012, 10:16
"Roszczenia byłych właścicieli z tytułu utraty własności lasów, zaspokojone zostaną w formie rekompensat wypłaconych ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów". Jednak odrębnych przepisów nigdy nie wydano, a sądy twierdziły, że nie mają podstaw do zasądzenia odszkodowań. Dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego być może nadchodzi kres obstrukcji legislacyjej, a za nim nadzieja dla byłych właścicieli.
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska