Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Artykuły

Sebastian Żywicki, 07-07-2014, 11:00
Termin na składanie wniosków o rekompensatę za mienie pozostawione poza granicami RP (tzw. mienie zabużańskie) upłynął 31 grudnia 2008. Nie oznacza to jednak, że osoby ubiegające się o taką rekompensatę nie mają już możliwości jej uzyskać. Wraz z ostatnimi zmianami ustawowymi pojawiła się jeszcze jedna szansa na złożenie wniosku.
Agnieszka Wysocka, 20-05-2014, 09:30
W wyroku z dnia 24 kwietnia br. (SK 56/12) Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 160 § 1 k.p.a., zgodnie z którym odszkodowanie przysługujące za wydanie w poprzednim ustroju wadliwych decyzji wywłaszczeniowych nie obejmuje utraconych korzyści, jest zgodny z Konstytucją RP. Trybunał nie dopatrzył się także niezgodności wspomnianego przepisu z konstytucyjną zasadą równości.
Sebastian Żywicki, 15-05-2014, 08:43
Przymusowy zarząd na podstawie dekretu z dnia 16 grudnia 1918 (Dz.U.1918, nr 21, poz. 67) dotyczył przedsiębiorstw, których 'utrzymanie w ruchu lub puszczenie w ruch leżało w interesie Państwa'. Przepis ten, chociaż uchwalony na czasy wojny, nigdy nie został uchylony. Fakt ten wykorzystały rządy PRL, by przejąć na własność setki prywatnych przedsiębiorstw za pomocą ustawy o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod przymusowym zarządem. Jednak czy było to legalne?
 

Co to jest Reprywatyzacja? Jest to proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Często jest łączona z prywatyzacją, gdy nie tylko zwraca się niegdyś przejęte mienie, ale także prywatyzuje mienie, które od początku było państwowe. Taki proces ma na przykład miejsce w Polsce po 1989 roku.

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 10 lutego 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska