Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Artykuły

Agnieszka Wysocka, 04-09-2014, 10:16
Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o właścicielach, którzy mimo odzyskania wywłaszczonych gruntów nie mogą z nich swobodnie korzystać ze względu na ograniczenia przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Tak też się stało w przypadku dawnego właściciela nieruchomości, na której obecnie znajduje się jeden z poznańskich parków. Tego rodzaju sprawy zawsze na nowo rozpoczynają dyskusję o granicach ingerencji władzy w prawo własności nieruchomości.
Agnieszka Wysocka, 25-08-2014, 07:38
Zwrot nieruchomości wywłaszczonej na żądanie właściciela możliwy jest tylko wówczas, gdy orzeka się o zwrocie jej pozostałej części - wywłaszczonej na potrzeby realizacji celu publicznego. Zarysowane w orzecznictwie stanowisko w tej kwestii po raz kolejny potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Często zatem olbrzymie nieruchomości dzielą los niewielkich fragmentów terenu niewykorzystanych zgodnie z celem wywłaszczenia.
Sebastian Żywicki, 04-08-2014, 09:20
Włączenie do kołchozu lub nacjonalizacja z innych przyczyn nieruchomości samo przez się nie wyklucza prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami RP - tak orzekł NSA w uchwale siedmiu sędziów.
 

Co to jest Reprywatyzacja? Jest to proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Często jest łączona z prywatyzacją, gdy nie tylko zwraca się niegdyś przejęte mienie, ale także prywatyzuje mienie, które od początku było państwowe. Taki proces ma na przykład miejsce w Polsce po 1989 roku.

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 10 lutego 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska